Déclaration de confidentialité

Parce que notre société est située en Flandre, nous préférons le néerlandais comme langue principale. Une traduction est en cours.
Merci pour votre compréhension. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours envoyer un message.
Cordialement
Oldcam

Oldcam verwerkt alle persoonsgegevens van de gebruikers die ons online veilingplatform bezoeken en gebruik maken van onze dienst. Via deze Privacy Policy informeren wij u graag welke gegevens wij verwerken en met welke doelstelling. Oldcam is verantwoordelijk met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom is het belangrijk deze informatie aandachtig door te nemen zodat u begrijpt hoe deze gegevens verwerkt worden en welke uw rechten hierbij zijn.

1. Welk soort gegevens worden er verwerkt door Oldcam?

Wij verwerken enkel gegevens die we van u mogen ontvangen zoals de gegevens waarmee u zich de eerste keer registreert op ons platform of wanneer u contact met ons opneemt. Naast deze gegevens verzamelen wij ook automatisch gegevens wanneer u gebruik maakt van onze dienst. Hieronder kan u een overzicht vinden van de gegevens die wij verzamelen via verschillende kanalen.

  • Bij een bezoek aan ons online veilingplatform verzamelen wij gegevens die uw internetbrowser meestuurt samen met informatie over uw surfgedrag. Deze informatie bestaat uit uw internetbrowser specificaties, uw IP-adres en gegevens over uw surfgedrag zoals op welke datum, tijd en voor welke duur u de website bezoekt, via welke toegang u tot de website komt (directe link, via een link op bijvoorbeeld sociale media of via een zoekmachine zoals Google), door u bekeken kavels en de zoektermen die u gebruikte.
  • Bij gebruik van ons mobiele veilingplatform via onze mobiele website verzamelen wij gegevens die uw internetbrowser meestuurt samen met informatie over uw surfgedrag. Deze informatie bestaat uit uw internetbrowser specificaties, uw IP-adres en gegevens over uw surfgedrag zoals op welke datum, tijd en voor welke duur u de website bezoekt, via welke toegang u tot de website komt (directe link, via een link op bijvoorbeeld sociale media of via een zoekmachine zoals Google), door u bekeken kavels en de zoektermen die u gebruikte.
  • Aanmaken account: voor het uitvoeren van onze dienst kunnen we u vragen bepaalde informatie aan ons te verstrekken, zoals uw naam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, adres, bankrekeningnummer en indien van toepassing als niet particulier een BTW- en ondernemingsnummer. Tijdens de registratie krijgt je een uniek User-ID in onze database toegewezen waarmee we de dienst kunnen vergemakkelijken en uw activiteiten op ons online veilingplatform kunnen volgen, zoals de biedingen die je doet, je aankopen en betalingen. Je kan deze informatie in je profiel op elk gewenst moment zelf bijwerken en indien gewenst andere informatie toevoegen. Wanneer u onze Dienst gaat gebruiken zullen bepaalde gegevens in uw account bijgehouden worden, zoals je favoriete kavels, biedingen, gewonnen kavels. U kunt deze informatie via uw profiel inzien.
  • Bij het gebruiken van onze dienst: om u in staat te stellen biedingen uit te brengen op kavels in onze veiling, wordt een specifiek gebruikersnummer aan u toegekend. Dat nummer is zichtbaar bij biedingen op ons online veilingplatform. Andere gebruikers kunnen dus niet zien wie er biedt omdat bij het bieden dit nummer in plaats van uw naam gebruikt wordt. Wij houden een eigen administratie bij van transactie- en betalingsgegevens die verbonden zijn aan de koopovereenkomsten. Dit kan een uitgebreidere versie zijn dan het overzicht waarover u beschikt in uw profiel.
  • Verwerken van betalingen: daar wij momenteel niet werken met een externe partij voor de verwerking van betalingen, bewaren wij zelf de gegevens bij de verwerking van betalingen zoals uw naam, adres en rekeningnummer.
  • Wanneer u contact met ons opneemt bewaren wij de e-mails waarmee u ons contacteert. Dit betreft ook eventuele meldingen die wij van anderen gebruikers ontvangen over u of over de Kavels die u heeft gekocht. We kunnen u vragen om per e-mail of via online enquête feedback te geven op onze dienst of online veilingplatform. We stellen feedback zeer op prijs en zullen alleen persoonsgegevens verwerken die door ons of een derde partij (zoals uw e-mailadres of gebruikersnaam) voor interne analytische doeleinden zijn verzameld om onze dienst verder te kunnen verbeteren.

2. Waarom verwerkt Oldcam uw gegevens?

Wij kunnen de verzamelde gegevens voor volgende doeleinden gebruiken.
  • Verlenen van onze dienst: wij verwerken uw gegevens in eerste instantie voor het verlenen van onze dienst en ervoor te zorgen dat u kavels kunt kopen van andere gebruikers. Hiervoor verwerken wij ook gegevens voor Facturatie en incassodoeleinden, bijvoorbeeld door het versturen van berichten via sms, Whatsapp of andere vormen van directe berichtgeving voor incassodoeleinden; Schuldvordering; Administratie en intern beheer; het verbeteren van onze Dienst; en het tonen van ons online veilingplatform in een output die overeenkomt met de door u gebruikte internetbrowser en hardware.
  • Marketing en communicatie: wij verwerken uw gegevens ook voor communicatie- en marketingdoeleinden zoals: het opstellen van anonieme statistische informatie die we gebruiken om onze markt en doelgroepen te analyseren en zo ons online veilingplatform verder te kunnen optimaliseren; voor uw en ons gebruik van sociale media, acties waarmee u kavels kan delen hierop of vrienden kunt uitnodigen op ons veilingplatform en andere marketingacties; het tonen van interessante kavels en gerichte advertenties; het aanbieden van extra voordelen en diensten; het informeren over onze kavels, eventuele evenementen, aanbiedingen en acties; en contact onderhouden zoals het toesturen van nieuwsbrieven, via telefoon of sms (of andere vormen van directe berichtgeving) of voor het beantwoorden van vragen. U uitnodigen om feedback te geven op onze dienst die we verstrekken op ons online veilingplatform.
  • Onregelmatigheden en wettelijke plichten: wij houden rekening met de risico’s en wettelijke verplichtingen die linken met ons online veilingplatform en onze dienst. Hierbij aansluitend kunnen wij gegevens gebruiken voor: de beveiliging van ons online veilingplatform en onze dienst; het voorkomen, zoeken en tegengaan van fraude of onrechtmatig gebruik van ons online veilingplatform of dienst; geschilbemiddeling, waaronder de behandeling van meldingen van eventuele onregelmatigheden; en het naleven van wettelijke verplichtingen zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten rond strafrechtelijk of ander onderzoek door bevoegde autoriteiten.
  • Oldcam gebruiksvoorwaarden: wij kunnen ook bepaalde gegevens verwerken voor de uitvoering en instandhouding van onze gebruiksvoorwaarden. Bijvoorbeeld voor: het verwijderen, reduceren of aanpassen van gebruikersmateriaal op ons online veiling platforom; het gebruik van gebruikersmateriaal voor publicatie-, promotie- of andere doeleinden, concordant uw toestemming die we verkregen met uw aanvaarding van onze Gebruiksvoorwaarden bij het aanmaken van uw profiel; en het nemen van maatregelen in verband met handelingen die niet overeenstemmen met onze gebruiksvoorwaarden.

3. Wanneer worden gegevens verstrekt aan derden?

De gegevens in uw profiel zijn grotendeels afgeschermd. Andere gebruikers kunnen toegang krijgen tot aanvullende gegevens zoals uw naam, adres, uw persoonlijke e-mailadres en telefoonnummer aangezien dit nodig kan zijn voor het aangaan of verder uitvoeren van een transactie alsook verzending die u met deze gebruiker of verkoper aangaat. Heeft u bijvoorbeeld een koopovereenkomst gesloten met een andere gebruiker, dan zullen uw e-mailadres en uw adres opgegeven in uw profiel worden meegedeeld zodat het ophalen of versturen van een kavel kan worden geregeld. Wij kunnen gegevens aan de gebruiker verstrekken indien er een geschil optreedt tussen u en deze gebruiker of verkoper. Ook kunnen wij derden inschakelen die voor ons diensten verrichten en dus toegang hebben tot uw gegevens zoals het verwerken van betalingen, de verzending van mailing, de beveiliging van ons online veilingplatform. Deze derden hebben een geheimhoudingsplicht en mogen de specifieke gegevens die ze kunnen raadplegen uitsluitend gebruiken voor dienstverlening aan ons. In de toekomst kan er een overdracht plaatsvinden aan een derde partij of zou er een fusie kunnen zijn met een derde partij. In dat geval kan het nodig zijn dat wij ook uw gegevens hierbij overdragen. Wij kunnen uw gegevens aan derden mededelen: indien u expliciet toestemming geeft voor een dergelijke bekendmaking of indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien; om te voldoen aan rechterlijke verplichtingen of wettelijke bevelen; om medewerking te verlenen aan autoriteiten zoals de politie of belastingautoriteiten; om af te dwingen dat onze gebruiksvoorwaarden nageleefd worden; of indien gebruikersmateriaal duidelijk buitenwettelijk is aangetoond door de betreffende derden. Derden aan wie Oldcam uw gegevens verstrekt, kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte of kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de E.E.R. bevinden. Het niveau van het recht ter bescherming van uw persoonsgegevens kan in deze landen lager liggen dan in de Europese Economische Ruimte. Door het gebruik van de dienst van Oldcam geven de gebruikers toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte. Wanneer u ons online veilingplatform verlaat en naar een website van een derde partij gaat of in een digitale omgeving van een derde partij komt, is onze privacyverklaring niet meer van toepassing en dienen wij u door te verwijzen naar het privacybeleid van deze derde partij.

4. Welke beveiligingsprocedures heeft Oldcam?

Wij verwerken uw gegevens in conform met de Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming. Wij hebben bepaalde beveiligingsprocedures en technische beperkingen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen illegale toegang, vernietiging of wijziging.

5. Wat moet u doen bij schending van privacy?

Via ons contactformulier kan u melding maken van onrechtmatige activiteiten of een schending van uw privacy signaleren op ons online veilingplatform. Wij eerbiedigen en vrijwaren de privacy van de gebruikers die een melding doen of onderwerp zijn van een dusdanige melding. Ongeacht onze juridische verplichtingen, worden de gegevens die aan ons verstrekt worden in het kader van een melding altijd vertrouwelijk behandeld en zullen deze gegevens alleen gebruikt worden voor het afwerken van de melding.

6. Wat gebeurt er met uw gegevens wanneer uw account wordt stopgezet?

Wanneer uw account door u of door ons wordt stopgezet, zullen wij al uw gegevens definitief verwijderen. Dit zijn niet de gegevens die wij conform wettelijke bewaarplichten langer moeten bewaren of die door andere gebruikers verwerkt worden, noch het gebruikersmateriaal dat wij nog kunnen gebruiken concordant de in onze gebruiksvoorwaarden gegeven toestemming.

7. Hoe kunt u uw gegevens beheren?

U heeft recht tot inzage in uw gegevens. Indien blijkt dat wij incorrecte gegevens verwerkt hebben of onterecht gegevens hebben verwerkt, heeft u het recht om een verbetering, aanvulling of verwijdering te vragen. Deze verzoeken kunt u ons toesturen via ons contactformulier of onze contactgegevens hier onderaan. Wij zullen zo snel mogelijk op uw verzoek reageren en wanneer nodig uw gegevens zo snel mogelijk aanvullen, verbeteren, verwijderen of de verwerking van van uw gegevens beperken.

8. Mag deze privacyverklaring gewijzigd worden?

Oldcam is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring aan te vullen of te wijzigen door een gewijzigde Privacyverklaring op ons online veilingplatform bekend te maken. De meest actuele Privacyverklaring is steeds te vinden op ons online veilingplatform. Indien een wijziging of aanvulling uw rechten of verplichtingen op eminente wijze beïnvloedt, zullen wij u hiervan met een e-mail op de hoogte brengen of deze wijzigingen duidelijk onder uw aandacht brengen op ons online veilingplatform wanneer u gebruik maakt van onze dienst.

9. Contact

Voor vragen over onze privacyverklaring kan u te allen tijde contact opnemen met via os contactformulier op ons online veilingplatform of ons schrijven naar: Oldcam, D’eike 9, 2980 Halle (Zoersel), België. T - +3294183994